Xsmoke

XSmoke® er utviklet ut fra en holistisk tankegang hvor det ikke bare er tatt hensyn til å oppfylle behovet for nikotin i forbindelse med din røykeslutt. Det unike ved XSmoke® er at det i like stor grad er lagt vekt på å gi brukeren en fornemmelse og virkning som minner mest mulig om vanlig tobakksrøyking.

Free starter kit

Samme nytelse i en annen form. XSmoke inneholder ingen skadelige røykpartikler fordi røyken er erstattet med vanndamp. Dermed unngår du de mer enn 4000 kjemikaliene og giftstoffene som finnes i tradisjonelle tobakkssigaretter.

Anbefalt av

Emmanuel Barrios

Se profil