Lectinect Mage

Forskning viser at lektiner fra hyllebær kan hjelpe mot mageproblemer. Lectinect Mage inneholder biologisk aktive lektiner fra hyllebær og antocyaner (antioksidanter), og kan derfor hjelpe mot mageproblemer.

Stomach problem gone

Hjalp mot hard mage, luft i magen!
Mageproblemene er borte

Anbefalt av

Emmanuel Barrios

Se profil