Extra Diet

nntak av Extra Diet™ med glucomannan i sammenheng med en energi-begrenset diett bidrar til vektnedgang. Dokumenterte virkestoffer og godkjent av EUs ekspertpanel EFSA. * Bidrar til vektnedgang * EU godkjente virkestoffer * Fjerner sultfølelse * Dokumentert effekt * Nyhet i Norge

Anbefalt av

Emmanuel Barrios

Se profil