Autogear

AutoGear® elektronisk kjørebok har vært på markedet siden 2007. Formålet med en elektronisk kjørebok er å spare norske firma og ansatte for tid, penger og ekstra kontorarbeid! Den lille GPSen logger automatisk alle kjøreturene og sender disse direkte til kjøreboken på www.autogear.no. Man lager raskt og enkelt kjøreboken.

kjørebok

med SIM-kort

Elektronisk kjørebok med SIM-kort.

Anbefalt av

Emmanuel Barrios

Se profil